Till umu.se

Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att i samarbete med universitetsledningen och fakultetsledningarna utveckla universitetsgemensamma mål och strategier för varumärke, kommunikation och marknadsföring.

Vi samordnar aktiviteter, utvecklar och erbjuder kommunikationskanaler och ger stöd och råd i frågor som rör kommunikation. Vi genomför också en mängd universitetsgemensamma kommunikationsaktiviteter. 

Kommunikationsenheten arbetar med 

Organisationskommunikation såsom intern kommunikation, nyheter, kriskommunikation, tidningar, allmänt presentationsmaterial om universitetet, webben, grafisk profil och bilder

Utbildningskommunikation såsom utbildningskataloger, utbildningswebben, utbildningsmässor, informationsdagen och gymnasiebesök.

Interna och externa relationer såsom vissa externa och interna arrangemang och ceremonier som Årshögtiden, Valborg på campus, välkomstarrangemang för studenter, Kultur på campus; värdskap – guidningar och besök, samt alumnkontakter.

Utanför dessa verksamhetsområden ligger forskningskommunikation, pressfrågor och marknadsföringskampanjer.


Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset,
Universitetstorget 4, plan 4

Tel:  090-786 50 00 (växel)

Kontaktformulär