Till umu.se

Upphandlade leverantörer

Universitetet lyder under lagen om offentlig upphandling. Detta innebär att varor och tjänster, som universitetet som helhet köper in för mer 200 000 kr under ett år, måste upphandlas.

När upphandling skett får bara upphandlade leverantörer anlitas. Inom kommunikationsområdet finns följande leverantörer upphandlade.

Evenemang och möten

Eventbyrån Heja.

Kreativa reklambyråtjänster

Le Bureau. Avser kreativa tjänster. För produktion av annonser och trycksaker ska universitetets enhet Print & Media anlitas.

Medierådgivning

Nowa kommunikation (statligt ramavtal). Avser informations- och annonskampanjer, platsannonser och kungörelser samt annonseringsverktyg, för t.ex webbannonsering

Redaktionella tjänster

Kommunikationsbyrån Intellecta Corporate. Till dem vänder du dig till exempel om du behöver köpa skribenttjänster.

Strategisk kommunikation

Rewir. Nyttjas i första hand av Kommunikationsenheten, för universitetsgemensamt strategiskt arbete, varumärkesfrågor etc.

Fotografer (inom Umeå kommun)

Fotograf Jan Lindmark. Avser i första hand produktfotografering.
Fotograf Johan Gunseus. Avser i första hand nyhets- och reportagefotografering.
Fotograf Elin Berge. Avser i första hand konceptbilder, människor i miljö och porträttfotografering.
Fotograf Mikael Lundgren. Avser i första hand arkitektur och utomhusmiljöer

Digitala tryckeritjänster

Digitalprint UL AB/Arkitektkopia

Profilprodukter

Fronta upp till 10 000 kr. Därefter görs prisförfrågan till fem olika leverantörer. För beställning av profilprodukter hänvisas till Infocenter i Universum.

Översättnings- och korrekturläsningstjänster

För språktjänster gäller olika leverantörer för olika språkområden. För engelska är Språkservice Sverige AB högst rankad. Om den högst rankade för varje språkområde inte kan leverera i tid kan man då anlita den näst högst rankade osv.

Fördjupad information om avtalet kring språktjänster