Till umu.se

Camilla Bergvall

Jag jobbar framförallt med intern kommunikation, webbfrågor, nyhetsbrev och pressmeddelanden, men skriver även en del artiklar, projektleder produktion av trycksaker och uppdaterar universitetets externa webb.