Till umu.se

Anna Lawrence

Anna Lawrence är översättare och kommunikatör vid Umeå universitet och ansvarar för universitetets engelska kommunikation. Anna har en masterutbildning i översättning och har under flera år arbetat som frilansande översättare. För Umeå universitet ansvarar Anna för den engelska kommunikationen vid Kommunikationsenheten vilket omfattar interna och externa nyheter, personaltidningen Aktum, internationell presskommunikation och strategiskt arbete gällande vår engelska kommunikation.