Till umu.se

Anna Holmström

Jobbar på Kommunikationsenheten med Intern kommunikation. Är delaktig i nyhetsbreven Nyheter för anställda och chefsnytt, jobbar även med innehåll på intranätet och lite annat. Har erfarenhet från en bredd av uppdrag inom universitetet från strategiska frågor som framtagande av Internationaliseringsstrategi och utvärdering/ansökan inom samverkansuppgiften. Kompetensområden: Marknadsföring, strategier, omvärldsbevakning, sociala medier, facilitering och organisationsutveckling.