Till umu.se

Jobbar med webbutveckling och webbförvaltning, sökoptimering och webbsupport i universitetets webbpubliceringsystem.

Jobbar på Kommunikationsenheten med Intern kommunikation. Är delaktig i nyhetsbreven Nyheter för anställda och chefsnytt.

Anna Lawrence är översättare och kommunikatör vid Umeå universitet och ansvarar för universitetets engelska kommunikation.

Jobbar med webbutveckling,webbförvaltning,utbildning i webbpubliceringssystemen EPiServer, InfoGlue och SharePoint, samt användarstöd o webbsupport.

Jag jobbar framförallt med forskningskommunikation, externa nyheter och pressmeddelanden, men skriver även interna texter och uppdaterar webben.

Jag är engelskspråkig kommunikatör och webbredaktör på Kommunikationsenheten. Huvudansvarig för universitets övergripande utbildningsinformation.

Projektledare för Kultur på campus. Guidesamordnare.

Webbredaktör för startsidan umu.se. Wikipedian.

Systemförvaltare för Umeå universitets externa webbplatser och intranätet Aurora.

Studentrekrytering, nationellt. Studentambassadörer, mässor och andra möten med presumtiva studenter.

Bild och intranätfrågor.

Enhetschef Gunilla Stendahl
Administratör Maria Hammarström
Marika Wahlberg
Maud Lie
Katalogansvarig Andreas Borgström
Maria Hammarström
Webbansvarig Michael Nordvall
Företrädare för lika villkor Ulrika Bergfors

Avdelningar


Kontaktinformation