Till umu.se

Logotyp

Umeå universitet har en logotyp som alla arbetsenheter ska använda. Logotypen får aldrig ritas om eller förändras. Arbetsenheter, projekt och grupperingar etc. får inte skapa eller använda egna logotyper.

Logotypen får användas svart eller negativ vit mot bakgrundsfärg. I högtidliga sammanhang kan den även avbildas i silver. Rektor får använda logotypen i guld. Logotypens standardstorlek i kontorstryck är 20 mm. Logotypen får inte användas mindre än 15 mm. Undantag från denna regel kan gälla vissa profilprodukter.

Logotypen visar tillräckligt tydligt att det är Umeå universitet som är avsändare. Namnet Umeå universitet ska inte, annat än i undantagsfall, upprepas i text bredvid logotypen. Logotypen finns endast på svenska. I sammanhang där engelska används kan texten ”Umeå University” skrivas ut till höger om logotypen i typsnitten Gotham (trycksaker och annonser) eller Verdana (kontorstryck).

Vänd dig till Print & Media om du har frågor om logotypen, behöver använda den i material som inte omfattas av mallarna eller behöver hjälp med layout och tryck.

Logotypens historia

Vår logotyp designades ursprungligen av silversmeden Sigurd Persson på 1960-talet. Logotypens olika delar symboliserar Umeå och Norrland. Huset föreställer en karakteristisk västerbottnisk lada och renarna återfinns i Umeås stadsvapen. Symbolen skapades ursprungligen som ett smycke – den rektorskedja som rektor bär vid högtidliga tillfällen.

Logotypen har genom åren omarbetats vid två tillfällen. Första gången 1995 i samband med att universitetet bytte namn från ”Universitetet i Umeå” till ”Umeå universitet”. Den senaste förändringen i logotypen skedde år 2006 för att göra Umeå universitet tydligare som avsändare och för att kunna använda den i mindre storlek än den förra versionen.


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2014-12-18

Utskriftsversion

Logotyper – exempel


Positiv, svartPositiv, svart


Negativ, svartNegativ, svart


Liten, med engelsk textMed engelskt text