Till umu.se

Grafisk profil

Att all kommunikation från universitetet följer samma grafiska utseende gör det tydligt för mottagaren att universitetet är avsändare. En grafisk profil gör universitetets kommunikation enhetlig, sparar tid och pengar och ger större genomslagskraft.

Från den 1 november 2016 gäller en uppdaterad grafisk profil. 

Införande av uppdaterad grafisk profil

Införandet av den nya profilen för exempelvis trycksaker, webbplatser, skyltning och mässmaterial kommer att ske stegvis, vid behov eller i samband med planerade satsningar. Det finns inget krav på att allt befintligt material som används ska bytas ut genast, men den uppdaterade profilen ska användas vid nyproduktion. Medarbetare hittar mer information och nedladdningsbart material på intranätet Aurora.

Har du frågor?

För mer information eller frågor angående grafisk profil och logotyp, kontakta Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten så hjälper de dig. 

Skicka din fråga till grafisk-profil@umu.se


Grafisk profil

Rådgivande enhet:

Kommunikationsenheten

För mer information eller frågor, kontakta Inhousebyrån

Umeå universitets mediabank

mediabank.umu.se