Till umu.se

För våra anställda

Samarbetsyta i Aurora (inloggning krävs)

Äldre samarbetsyta för enhetens anställda (inloggning krävs)

Hantering av Sympa-listor (inloggning krävs)

© Komm

Kalendarium

Maj 2018

23 maj kl 10.00–12.00

Sociala medier och politik i USA

Föreläsning Gästföreläsning med Daniel Kreiss, University of North Carolina, om hur politisk kommunikation och valkampanjer förändrats under det senaste decenniet.