Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut kompassriktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten ansvarar också för universitetsgemensamma kommunikationsinsatser inom exempelvis studentrekrytering, forskningskommunikation och större arrangemang.

I enhetens arbete ingår också att koordinera universitetets kontakt med massmedia, liksom arbetet med sociala medier.

Vid enheten finns även Inhousebyrån, som arbetar med de grafiska riktlinjerna och producerar kommunikationsinsatser på uppdrag.


Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset,
Universitetstorget 4, plan 4

Tel:  090-786 50 00 (växel)

Kontaktformulär

Universitetets logotyp

Vid förfrågningar om användning av logotyp, kontakta: Inhousebyrån